DISCOGRAFIA

In questa sezione potete trovare la discografia completa dei Blink 182, fin dalle origini.

Per avere il testo cliccate sul titolo dellla canzone.

 

 

XXXXALBUMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSINGLES

XXXX7 SECONDS XXX XXXXXXX XXXXXXDEMOS

X X XX COMPILATIONS X X XXX XXXIMPORTS

XX x SOUNDTRACKS

 


IMMAGINIxxxxxACCORDIxxxxxDOWNLOADxxxxxLINKS

 

 

Esempi Javascript: esempio pratico