ACCADEMIA Dl LA LINGA GADDURESA

“NOSTRA SIGNORA Dl LOCUSANTU”

PIAZZA DI LA JESGIA - LOCUSANTU

 

 

STRUMENTU DI FUNDAZIONI

 

(fattu illa jesgia di Nostra Signora, in Locusantu, illa di 29 di Capidannu di l’annu 2000, festa di Santu Micali)

 

 

I.    L’Accademia di la Linga Gadduresa è una scola fatta pa lu studiu di lu faeddu e l’usanzi di li cussoggj di la Gaddura.

 

Il.   La scola si incontra in Locusantu ed è pisata a Nostra Signora. E’ innummata Accademia di la Linga Gadduresa Nostra Signora di Locusantu”.

 

III.   Di chista scola po fa palti cassisia, speltu o no o passona di facultai, c’aggja gana dì cunniscì lu gadduresu.

 

IV.  Lu sittu, undi la scola teni li so impegni e li so cosi, è in un frabbicu anticu in Locusantu, undi chidd’anni v’erani li frati.

 

V.    La scola nasci cu l’impegnu d’auni e adducà tutti li cosi, conti e libri di puetti, scritti in gadduresu e li rasgiunamenti di li spetti innantu a chistu faeddu.

 

VI.   Illa scola, li cunnoscidori, piritti e spelti, prisentani li pinsati e li rasgiunamenti chi auniti in un libru folmarani “Li Conti di l’Accademia Gadduresa”.

 

VII.  Cassisia voddia fa palti di chista sozietai ponghia la so filma suttu a tu strumentu di fundazioni.

 

 

 

 

Cu l’aggjutu di Deu e Nostra Signora