PASSIE
WERD
ONS
BEROEP!

                                  

 

 

Het begon in 1963 met het financieel beheer van een stichting, waarvan het kapitaal,  omgerekend destijds bijna 12.000 bedroeg en dat belegd was in 3% eeuwigdurende staats-obligaties. Thans - na omzetting van de obligaties in aandelen in vermeld jaar - bedraagt het kapitaal ruim 160.000, ondanks de beurscrisis van 2001 - 2003 en jaarlijks op basis van statuten gedane uitkeringen. Het eigenlijk beheer in de restauratie-sector begon met de verbouw in 1974 van een oude boerderij niet ver van Rome tot tweede woning; nu eerste woning bewoond tesamen met mijn Italiaanse echtgenote en beide zonen. Daarna de restauratie van een oude boerderij in 1979 onder Monumentenzorg in Limburg. Dan sinds 1983 - het financieel beheer van het Hofje van Nieuwkoop in Den Haag. In 1987, kort na onze emigratie naar Italie, de restauratie van een woning in Rome. In 1996 werd het partieel beheer van een eerste landgoed toevertrouwd. Steeds is de uitdaging - zonder of met overheidssubsidies - restauraties ook in financieel opzicht een succes te maken. Want de volgende grote onderhoudbeurt komt onheroepelijk, zeker als normaal onderhoud zou worden verwaarloosd. Er moeten dan voldoende financiele reserves aanwezig zijn. En dan niet te vergeten de 5 Bs! Brand, Bommen, Bevingen, Braak, Bezetting (door krakers)! Alle vermelde projecten ondergingen de laatste 60 jaar n van de Bs. Soms meermalen! Zulks naast andere niet-verzekerbare denkbare schade als veroorzaakt door storm, verzakkingen e.d. Financiele restauratie is dan ook minstens zo belangrijk als bouwkundige restauratie. Tientallen jaren lang! In 2002 hadden de werkzaamheden een zodanige ontwikkeling ondergaan, dat van goeddeels vrijwilligerswerk werd overgestapt op professioneel werk, mede om de contenuiteit te kunnen handhaven.

 

Afstand was nooit een probleem. Noch toen we in Nederland woonden, en ook nu niet. Europa wordt steeds kleiner. Door computer, fax, homebanking, telefoon, Internet, en door vliegtarieven die steeds lager zijn werden. Tot op zekere hoogte is afstand zelfs een voordeel. Want de kosten van professioneel werken vanuit Italie zijn lager dan de vergelijkbare kosten in Nederland. Professioneel financieel advies en beheer is interessant! Nu ook ten behoeve van andere hofjes!