BAUDUIN FINANCIEEL ADVIES EN BEHEER

 

 

DOELSTELLING

 

Bauduin Financieel Advies en Beheer is een samenwerkingsverband t.b.v. administratieve en boekhoudkundige aktiviteiten zowel als t.b.v. financieel en economisch beheer van kleine stichtingen  met huurwoningen, vooral hofjes, maar ook t.b.v. andere kleine zelfstandige complexen van huurwoningen, bv. bepaalde landgoederen.

 

PERSONALIA

 

P.J.M. Bauduin ec. drs.

 

Algemene leiding. Bekleedde tot eind 1986 de functie van Hoofd van de Hoofdafdeling FinanciŽle Consumentenbescherming op het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Reeds enige jaren vůůr zijn emigratie naar ItaliŽ was hij werkzaam t.b.v. Nederlandse stichtingen, waaronder het Hofje van Nieuwkoop in Den Haag, het grootste hofje van Nederland met 62 woningen. De Stichting Vrienden van het Proveniershuis te Schiedam adviseren wij in het streven de woonfunctie van het Proveniershuis te behouden.

 

 

Dott. L.F. Bauduin

 

Na zijn doctoraal examen bedrijfseconomie in maart 2001 behaalde hij het Italiaanse staatsexamen Promotore Finanziario waardoor hij gerechtigd werd op te treden als adviseur voor beleggings-fondsen en voor levensverzekeringen. Hij is als zodanig werkzaam voor Alleanza, een der grotere Italiaanse levensverzekeringsmaatschappijen. Hij is tevens partieel werkzaam voor Bauduin Financieel Advies en Beheer, in het bijzonder voor meerjarenprogrammering.

 

Dott. G.P. Bauduin

 

Na zijn doctoraal examen algemene economie in  juni 2002 is hij full-time werkzaam voor Bauduin Financieel Advies en Beheer, in welk verband hij werkzaam is voor bedrijfs- en beursanalyse, nieuwsinterpretatie, dagelijkse administratie en voorlichtingsdocumentatie, software en webdesign.