Poesia e dialetto
Il Convivio

Santa Foti

Sicilia

Sicilia bedda
‘china di misteru
terra d’amuri
di dei e caluri
‘nte to brazza
a tutti ha ricivutu
e d’ogni razza
cu affettu l’ha sibbutu.
A quantu genti
‘i mamma
tu cià fattu
greci, normanni, latini,
ebrei, arabi, bizantini
e iautri
chi non mi ricoddu.
Sini un smiraldu
‘nta stu beddu mari
e chiù ti vaddu
e chiù iaiu di parrari.
Dill’antichità
si nu splinduri,
dill’umanità
lu megghiu amuri,
di tutti i ciuri
u chiù prufumatu
e di li vini
u chiù rumatizzatu.
U sacciu
chi non si ridi sempri
e u ciauru
non è sulu di ciuri
c’è puru fetu
di carni bruciata
e lacrimi di figghi massacrati.
Sicilia tu veramenti
non t’arrendi mai
ti sciughi l’occhi
e tiri sempri avanti,
ma non essiri tu sula
a pagari sti virgogni
non si soru bastarda
voghiu chi si scuta
e chi si vadda
chiddu chi succedi
all’otri menzi
ancora peggiu
di sta terra cauda.
Sempri s’ha dittu
chi tuttu u mundu
è paisi
e iò non mi stancu
mai di diri
ca nuddu postu
ci sunnu sulamenti
canti e risi.
 

Stampa    Stampa il testo