Preghiera interreligiosa per la pace nel mondo.

Interreligiöse Meditation zum Frieden in der Welt.

Inter-Religious prayer for world peace.

هذه النصيحة لمن يعمل الصالحات و يتبع طريق السلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ITALIANO                           DEUTSCH                            ENGLISH                             ARABO