La mia Afrika

Namibia 2003

lo Spitzkoppe al tramonto
Spitzkoppe
canyon del Sesriem
Sesriem
dune al tramonto
Sesriem

Sesriem
oasi di Sossuslvei all'alba
Sossusvlei

Sossusvlei

Page:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

[ Prev ]      [ Next ]