IS CUADEDDUS DE CANNA raccontati dall'attore dialettale

Chi ddus hapat fattus po primu, deu non ddu sciu, puita, ddus happu connotus de pippiu et nimmancu isciu chi ddus fezzant sceti me in Oristanis o in atras biddas puru.

S'importanti! est ca deu seu sezziu a cuaddeddu dea piticcu. Certu ca ddus fadiaus casi sempri po carnevali et cumeuziaus a ddus cuncodrai meda disi prima, procirendi is cannas et fadendisi fai i'rosettas a su bellu mellus da mamma nostras, ca a bortas si praxiat prusu a toarrai in s'arruga de is xeras (Via Sassan) currendi sa sartilliedda che andai a prazza de cattredali a bii sa sartillia de is mannus.

Sa Stella dda fadiaus de cartoni et ndi dda piscaiaus tottus a onnia cabada, i'rosettas non ammancanta mai me is cuaddeddus, piticcas me in sa canna chi incosciaus et bellas mannas in sa conca et in sa coa, aici passaiaus i disi de carnevali, currendi a bortas scruzzus me in s'arruga, ca, a nai sa bendadi, nisciunus si pigada sa briga de si portai a innui curriant sa sartilia vera.

Emilio Matta attore dialettale

Torna all'indice