Gil Botulino (The German Observer)

Martedý 30 Ottobre 2001

SI MOLTIPLICANO I POETI: UN'ALTRA POESIA IN DIALETTO

Dopo Settebellezze e Grillo Parlante, un altro poeta si affaccia alla ribalta: Il Tulipano Rosso. La missiva, spedita per posta da Lamezia Terme il 29.10, Ŕ arrivata oggi a Badolato. Che io sappia solo al Bar Centrale. Giuseppe Cund˛ ci ha fornito la copia per farla conoscere ai lettori di Gil. La poesia dal titolo "A pena do cora meu" ha tema politico-amministrativo e riguarda gli ultimi avvenimenti in seno all'amministrazione cinquestelle.

A PENA DO CORA MEU

E PENA SI LINCHIU U CORA MEU
QUANDU SEPPA A BRUTTA NOVA
CA CHIRU CHI CURA FASCIA S'INCURUNAU
VALA MENU E NU BUTTUNI E ZONA

U POSTU VERU DO CUMANDU L'ANNU
I PEZZI GROSSI DI GRAN RANGU
ASSETTATI ARREDU U TAVULINU
O CHI PARRANU AU SPICULU DU TABACCHINU

NENTA CUNTA CIU' U COMMISSARIU
E U FORESTERI CHI TANTU MOVIU
U STAGNU SI AQUAGGIAU E NON PIGGIAU
E TANTU MENU U VERVU RESISTIU

MO ASPETTAMU U VIDIMU CHI SUCCEDA
N'TO SILENZIU ASSOLUTU DA MONGOLFIERA
E N'TA VERGOGNA DE SCRIVATURI DE GIORNALA
CA NON SANNU CHIU' CHI PISCI PIGGIARA

UGRAN FRANCU MBECI E' L'UNICU CHI SAPA CHIRU CHI BOLA
"U PRESIDENTI VOGGIU FARA E MANDU ARA CASA A CUI ONBOLA
CA EU CUMMIA AIU MEDICI ABBUCATI MAESTRI E COMMERCIANTI
E QUANDU VOGGIU MANDU ARA CASA TUTTI QUANTI"

CU U SAPIA CA ERA TANTU SAPURITA STA MINESTRA
NON CERTU LU POPULU MINCHIUNI
NON CERTU LA SBIRRAGLIA CHI DORMIA
MA A CUCCHIARA CHI LI MANIIAVA

OH POVERA GENTI E VADULATU
CERTU STI GRANDI OMANI NON AI MERITATU
CA TI STANNU SPRUPPANDU PURU LOSSA
COMU FANNU CU LI FRITTULI A CARNALAVARA

RIFIGGIATI VADULATISI RIFIGGIATI SI VOI
E MANDALI ARA CASA TU CHI POI
O'NASPETTARA MIRACULI DE MANGIUNI
E SULU AI U TU CACCI U MANGIASUNI.

IL TULIPANO ROSSO

Osservazioni e/o domande