newlogo.jpg (20813 bytes) DOUGLAS C-47 DAKOTA

  063.jpg (20667 bytes)

064.jpg (20285 bytes)

065.jpg (20064 bytes)

066.jpg (15343 bytes)

067.jpg (21868 bytes)

 

www.iafe.net

WebMaster: AD Grafica - Milano