CONSOLES

LISTA DELLE CONSOLES DA ME POSSEDUTE

ALLTRONIC

  Alltronic 7000 (1)

CPU: ?
RAM: ?
Graf.: ?
Audio: ?

accessori

AMSTRAD

  GX 4000 (1)

CPU: Zilog Z-80 A
RAM: 16 Kb
Graf.: 320 X 200
Audio: 4 can. stereo

accessori

ATARI

VCS 2600 (1)

CPU: 6507
RAM: 128 bytes
Graf.: 128 colori
Audio: 2 can. mono

accessori

VCS 7800 (1)

CPU: 6502
RAM: 4 kb
Graf.: 256 colori
Audio: 2 can. mono

accessori

IRRADIO

  TVG-888 (1)

CPU: ?
RAM: ?
Graf.: ?
Audio: ?

accessori

MICROSOFT

Xbox (1)

CPU: Intel Pentium 3
RAM: 64 mb
Pr. Gr.:
NV2A 233 Mhz
HD: 8 Gb

accessori

NINTENDO

NES (1)

CPU: Motorola 6508
RAM: 2 kb
Ris. graf.: 256X240
Audio: 5 can.

accessori

Super NES (1)

CPU: 65c816
RAM: 128 kb
Ris. graf.: 512X448
Audio: 8 can.

accessori

Nintendo 64 (2)

CPU: R4300i
RAM: 4 mb
Ris. graf.: 640X480
Audio: 24 can.

accessori

Gamecube (1)

CPU: IBM Power PC "Gekko"
RAM: 24 mb
Graf.:
6-12millioni di poligoni al /secondo
Audio: 64 can.

accessori

SEGA

Master System (1)

CPU: Z-80
RAM: 8 kb
Ris. graf.: 256X192
Audio: 3 can.

accessori

Master System 2 (1)

CPU: Z-80
RAM: 8 kb
Ris. graf.: 256X192
Audio: 3 can.

accessori

Megadrive (1)

CPU: Motorola 68000
RAM: 64 kb
Ris. graf.: 320X244
Audio: 6 can.

accessori

Megadrive 2 (1)

CPU: Motorola 68000
RAM: 64 kb
Ris. graf.: 320X244
Audio: 6 can.

accessori

Saturn (1)

CPU: Hitachi SH2 (2)
RAM: 2 mb
Ris. graf.: 720X576
Audio: 8/32 can.

accessori

Dreamcast (1)

CPU: Hitachi SH4
RAM: 16 mb
Pr. gr.:
NEC Power VR
Audio: 64 can.

accessori

SONY

PlayStation 1 (1)

CPU: R3000A
RAM: 2 mb
Ris. graf.: 640X480
Audio: 24 can.

accessori

PlayStation 2 (1)

CPU: Emotion Engine
RAM: 32 mb
Ris. graf.: G.S.
Audio: 48 can.

accessori

PlayStation 3 (1)

CPU: Cell
RAM: 3.2GHz
Ris. graf.:
Audio:.

accessori
CONSOLES PORTATILI

GAKKEN

Puck Monster (1)

Graf.: tubi fluor.

accessori

NINTENDO

Game Boy color (1)

Graf.: cristalli liqu.

accessori

SONY

PSP (1)

Graf.:

accessori

TOMY

Pro-Tennis (1)

Graf.: tubi fluor.

accessori

TRONICA

Pacific War 1944 (1)

Graf.: cristalli liqu.

accessori