Lu territoriu di Bilchiddeddu

Li pianti:

L'animali:

Tuttu lu tirritoriu di Bilchiddeddu e li frazioni, facini palti di lu cumuni d'Olbia; finu a f la leggji di lu 16 d'austu di lu 1958, Bilchiddeddu faccia palti di lu cumuni di Buddus. Tra Bilchiddeddu e frazioni semu un middi passoni cilca. Tuttu lu astu territoriu di Bilchiddeddu, cunfina cu li cumuni di Al dei Saldi a sud-ovest, di Monti a ovest, di Loiri a nold e a est, e cun Patru a sud. A nold vi s tanchi boni p la semina, a sud v locu malu carragjiatu di buschi di kessa, lioni, liccia, mucchiu, suara e litarru. Vi so poi dui manni pianuri in lu monti di Sorili e l'Ena e la pira. Tutta la zona ricca d'eni d'ea chi facini curr dilli rii minori undi piscani anghidda e trotta. Tutti chisti rii s'aunini in la Castagna e in Li Campitti, chi poi unendisi in sembi ad alti rii minori, folmani lu riu Palasoli. A lu cunfini orientali vi so eni d'ea e altri rii cumpresu Tummianu e di Petra Bianca e lu Patenti Nieddu. Ab Bilchiddeddu collegatu a la cittai di Tarranoa pa mezu di un caminu asfaltatu chi passa pa Loiri, finu a raggjungnini li frazioni di "La Castagna", "Lu Carrulu", "Lu Trainu Moltu", "Battista" e "Mammusi". L'altu caminu passendi p Pedru Gaias, raggjiungji lu caminu di Monti-Al passendi p punta Iscala, finu a Sorulis, alla cantonera di Mazzinaiu.. In lu monti di Sorulis ani fattu lu dimaniu forestali chi cunfina cu Monti, Al e Patru. Chistu dimaniu selvi p ricostru tutta la vegetazioni distrutta da lu focu. L'animali chi ci so in chista zona, so: pulciavri, leppari, parrici, maccioni, bredduli (donnola), bassili (martora) e lu iattu arestu. Finz'a poch'anni fa in lu monti di l'Ena La Pira, v'erani puru calche mufloni, falchi ecc