C.S.F. ENAIP Sardegna - via Cucca - Nuoro
Tel. 0784 203899 - Fax 0784 203909
Sito web: http://www.enaip.sardegna.it
E-mail: info@enaip.sardegna.it