ASPIETTU CA CIAMI

 

Aspiettu ca ciami

A casa, o travagghju

Ri notti, ri juornu

A tutt’uri

              Aspiettu

Ccu la cardascìa

Ri quannu ciamàutu

E iu mi strurìa

Pinzannu a li fitti

           Nto cori

Ca rava

Ssu silenziu mutu

           Strazzatu

Ri tia

Ca ciamàutu

Pp’aviri cunfuortu

E ancora

           Aspiettu

Cca spranza

Ca ciami

ro cielu

ru’ ciàcciri supr’a saluti

                     re figghj

l’auguriu pi ccu è ca fa

                         l’anni

U rrialu

ca tu cci vuoi fari…

Quann’è ca ti viegnu

                       A-ttruàri

Prucciusu i bbrazzuna

E vasuna

Appui m’arrifici

                       Ri notti

Ammucciuni

Mmasuni r’amuri

Ti resi

A-ttia

           Ca m’avisti

Nna panza

Ri quannu era

                       Nenti

E mi parturisti

Mi rasti la minna

E ppuoi mi criscisti

Ccu ppani

               R’amuri

A bbona palora

           E la Firi

Matri mia

Sciurtunata

Apprima

      Passioni

Pazienza

                       E rulìa

Matri mia

furtunata

Ca ora

T’agguòri

n-eternu

                       L’Amuri.

 

Home