MANU RI PATRI

 

Ccu li mof manu

figghju

vuogghju sdirraricari

la ramigna

ca crisci na la terra

senza fàrini scròpiri

lfazzòluc

 

Ccu-cchisti manu

picciriddu miu

vuogghju spitrari

i cori râ gghenti

ca anu lfuocci

mpannati

ri sbrizzi ri sancuc

 

Curagghiu.

Ppi-nzima

ca si puonu taliari.

Manu ri patric

Manu senza fancu.

 

 

MANI DI PADRE Con le mie mani/ figlio/ voglio sradicare/ la gramigna/ che attanaglia la terra/ non mostrandoci / lfazzurro (del cielo)// Con queste mani/ bambino mio/ voglio spietrare/ i cuori di coloro/ che hanno occhi appannati/ da stille di sangue// Coraggio. /Finché potranno esser viste/ mani di padre/ mani senza fango.

 

Home