PREMIU 'E POESIA SARDA "POSADA"
 Domo

 Sezione verso libero

 A dainnantis

 

 

 

2° Premio

Tu, e un ammentu d'attugnu

Giuseppe Tirotto - Castelsardo

 

Nota introduttiva:
Poesia d'amore d'intensa tenerezza, che si esprime in un ricercato intreccio di immagini, di colori e di sensazioni, con un andamento ritmico intrigante, di forte effetto emotivo. E' il richiamo di una recente stagione felice, di un autunno la cui luce nel crepuscolo dona al volto della donna amata, in attesa di un bimbo, una bellezza quasi magica, che provoca nel poeta, al ricordo, ancora un'ansia sottile, sensazioni speciali da ogni sospiro della pelle.

 

 

 

TU, E UN AMMENTU D'ATTUGNU

Ghindavani li roddi,
quasi carigni, i la banzigallella
di muntigghji lèbia, stracca e dolci
la macchina era barca, ruscighinendi
i li longhi marizzaddi verdioru,
ninnèndiddi l'accaligninadda tèbia
chi un tempu scuntipiggiaddu
inattesa a li to' sonnii rigalava,
cun chissu ultimu soli d'istasgioni
chi baddà a osu fiara parìa
baddinendi i li fogli da l'attugnu
accesi, più luminosi cumente dugna
cosa, un mumentu primma chi si stùdia.
Era l'incrinu. Ora di rimpianti
incerti, no pa' te chi cumenti una sirena
ti sciuravi in ghjogghi d'umbra e soli,
in bandu in una nèula di culori
e in un sonnu di pagi di siguru.
No m'ammentu d'avetti mai vistu
più bedda, e a l'ammentu
un affannu fini torra mi vassa
da dugna suspiru di la peddi.
Un affannu quasi di malincunia
dugna volta chi tòrrani li fogli
ad accindissi a la lugi cristaddina
di l'attugnu, chi pari t'imbària
appicciggadda indossu
cumente lu prufummu di basili
a sfrisallu solu cun un pinsamentu.