Last Update
Sidste nyt
About the Korat Om Koraten
My Cattery Mit opdræt
26.06.2001

History of litters

Mine kuld gennem tiden

 

26.01.00

15 years with the Korat in FIFe 15 år med Koraten i FIFe
A special moment in history
the first Korat World Winner!
Et historisk øjeblik
den første Korat World Winner!
 
FIFe World Show 2000
Another Korat Triumph!
FIFE WORLD SHOW 2000
Endnu en KORAT Triumf!!
30.03.00

My FIRST FIFe European Champion
Primprau's Blue Emerald

Min FØRSTE FIFe European Champion
Primprau's Blue Emerald

How I started in the cat fancy Hvordan jeg fik racekat

A serious problem... and its solution

Et alvorligt problem... og dets løsning

23.09.99

Other Korat pages and links

Andre Korat-sider og links

24.07.02

Awards

Apply for the
PRIMPRAU'S SILVER HEART AWARD

Winners List

Priser

Søg om
PRIMPRAU'S SILVER HEART AWARD

Vinderliste

25.11.02
Homepage Hjemmeside
Primprau's Welcome Page Primprau's Velkommen side 05.12.00
NEWS 2000 NEWS 2000
05.12.00
Korat discussion Lists Korat diskussionslister 23.10.99
Kittens/Cats Available
Voksne Katte/Killinger
2.07.02
NEWS 2002 NYHEDER 2002 14.06.02

E-mail Primprau's