Projekat " Da te bolje razumem" nastao je zalaganjem ucenika Va i V b osnovne škole "Tarabochia" koja ulazi u sastav institucije pod nazivom ISTITUTO COMPRENSIVO  Roiano-Gretta. Ovoj istoj instituciji pripadaju još obdanište  Barcola, osnovna škola "Saba" i dve srednje škole "Brunner" i "Addobati".
Udruženje "B. Turinetti" odlucilo je da finansira ovaj projekat interkulture ciji je cilj kako dobra organizacije prijema, spokojno ukljucivanje stranih ucenika u život i rad škole,  tako i  celokupno angažovanje škole u prevazilaženju jezickih barijera.
Projekat stoga predvida rad na izradi:

  • višejezickog recnika vezanog za prve kontakte sa školom(slovenackog, srpskog, hrvatskog, kineskog, engleskog i nemackog jezika)  u obliku cd-roma namenjenog kako ucenicima tako i nastavnicima;
-  prevoda (na jezike predvidjene recnikom) najneophodnijih školskih formulara kao i osnovnih uputstava za roditelje stranih ucenika u vezi sa organizacijom i radom škole.   


indietro