Projekt "Pripomocki za medsebojno sporazumevanje" so izdelali otroci V.a in V.b razreda osnovne šole "Tarabochia", ki je sestavni del OSREDNJEGA ŠOLSKEGA ZAVODA za Rojan in Greto. Omenjeni zavod sestavljajo otroški vrtec iz Barkovelj, osnovni šoli "Tarabochia" in "Saba" ter nižji srednji šoli "Brunner" in "Addobbati".
Medkulturni projekt, ki ga je izbralo in financno podprlo združenje "B.Turinetti", želi pripraviti tujim otrokom dobro strukturirani sprejem v prijetnem okolju in v sodelovanju s šolo premošcati jezikovne pregrade.
Projekt se zato udejanja z izdelavo
§ osnovnega vecjezicnega slovarja (slovenski-srbski-hrvaški-kitajski-angleški-nemški) na cd-romu za ucence in ucitelje
§ pisnega gradiva, ki nudi staršem tujih ucencev informacije o delovanju šole in o šolskem pravilniku; gradivo bo prevedeno v zgoraj omenjene jezike na  cd-roma.

indietro