index

Carissima mamma

Nada mās

Nudda prus

Jeo no 'ippo torero

S'imbidia, s'impostura et sa murmurazione

Massime

Su Jogu

Tiu Atalante

Pensamentosu

A Macumere

Sa bellesa de Clori

A mamma mia

S'andera 'e su tramontu

Que despierte

Su pizinnu zegu

bibliografia

 

index