Aa U Dooo Uam Ueim Duu
Dooo oooom
Dooo emeu Uam uei deu eui kels
Uu Uam erauà uramuf Uam Dooo - AaAa
Ueim e-auerè, Duu eucom - ehuam eucom Aaha
Dooo uei ouarà oooom -
Aaha uramu erauà gayia oooom hemist

Dooo Baaam elom gayia - au eucom - emeru - fi Aa gayia, aMaaa ehuam fiy

ueim aum oooom au ?
dizionario AIUG-hemist/hemist-AIUG


hemist - versione umana