SONGS AND MANTRAS
by Vaishnava spiritual masters

original texts, without translation

Index


 
PRANAMA
BHAKTIVINODA THAKURA
SRI NAROTTAMA DASA
OTHER AUTHORS

 
Songs by Bhaktivinoda Thakura
Arunodaya-kirtana
1
udilo aruna puraba-bhage,
dwija-mani gora amani jage,
bhakata-samuha loiya sathe,
gela nagara-braje 
2
'tathai tathai' bajalo khol,
ghana ghana tahe jhajera rol,
preme dhala dhala sonara anga,
carane nupura baje 
3
mukunda madhava yadava hari,
bolena bolo re vadana bhori',
miche nida-base gelo re rati,
divasa sarira-saje 
4
emana durlabha manava-deho,
paiya Ki koro bhava na keho,
ebe na bhajile yasoda-suta,
carame poribe laje 
5
udita tapana hoile asta,
dina gelo boli' hoibe byasta,
tabe keno ebe alasa hoy,
na bhaja hrdoya-raje 
6
jivana anitya janaha sar,
tahe nana-vidha vipada-bhar,
namasraya kori'jatane tumi,
thakaha apana kaje 
7
jivera kalyana-sadhana-kam,
jagate asi' e madhura nam,
avidya-timira-tapana-rupe,
hrd-gagane biraje 
8
krsna-nama-sudha koriya pan,
jurao bhakativinoda-pran,
nama bina kichu nahiko aro,
caudda-bhuvana-majhe

Jiv Jago
1
jiv jago, jiv jago, gauracanda bole
kota nidra jao maya-pisacira kole 
2
bhajibo boliya ese samsara-bhitare
bhuliya rohile tumi avidyara bhare 
3
tomare loite ami hoinu avatara
ami bina bandhu ara ke ache tomara 
4
enechi ausadhi maya nasibaro lagi'
hari-nama maha-mantra lao tumi magi' 
5
bhakativinoda prabhu-carane pariya
sei hari-nama-mantra loilo magiya 
 
 
 

Sri Nama
1
gay gora madhur sware
hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare 
2
grhe thako, vane thako, sada 'hari' bole' dako,
sukhe duhkhe bhulo na'ko, vadane hari-nam koro re 
3
maya-jale baddha ho'ye, acho miche Kaja lo'ye,
ekhona cetana pe'ye, 'radha-madhav' nam bolo re 
4
jivana hoilo sesa, na bhajile hrsikesa
bhaktivinodopadesa, ekbar nam-rase mato re
 
 
 

Gopinath
Part One
1
gopinath, mama nivedana suno
visayi durjana, sada kama-rata,
kichu nahi mora guna 
2
gopinath, amara bharasa tumi
tomara carane, loinu sarana,
tomara kinkora ami 
3
gopinath, kemone sodhibe more
na jani bhakati, karme jada-mati,
porechi somsara-ghore 
4
gopinath, sakali tomara maya
nahi mama bala, jnana sunirmala,
swadhina nahe e kaya 
5
gopinath, niyata carane sthana
mage e pamara, kandiya kandiya
korohe karuni dana 
6
gopinath, tumi to' sakali paro
durjane tarite, tomara sakati,
ke ache papira aro
7
gopinath, tumi krpa-parabara
jivera karane, asiya prapance,
lila koile subistara 
8
gopinath, ami ki dose dosi
asura sakala, pailo carana,
vinoda thakilo bosi' 

Part Two 
1
gopinath, ghucao samsara-jwala
avidya-jatana, aro nahi sahe,
janama-marana-mala 
2
gopinath, ami to' kamera dasa
visaya-bhasana, jagiche hrdoye,
phadiche karama phase 
3
gopinath, kabe va jagibo ami
kama-rupa ari, dure teyagibo,
hrdoye sphuribe tumi 
4
gopinath, ami to' tomara jana
tomare chariya, samsara bhajinu,
bhuliya apana-dhana 
5
gopinath, tumi to' sokali jano
apanara jane, dandiya ekhano,
sri-carane deho sthano 
6
gopinath, ei ki vicara taba
bimukha dekhiya, charo nija-jane,
na koro' karuna-laba 
7
gopinath, ami to murakha ati
kise bhalo hoya, kabhu na bujhinu
tai heno mama gati 
8
gopinath, tumi to'pandita-bara
mudhera mangala, tumi anvesibe
e dase na bhavo' para 

Part Three
1
gopinath, amara upaya nai
tumi krpa kori', amare loile,
samsare uddhara pai 
2
gopinath, porechi mayara phere
dhana, dara, suta, ghireche amare,
kamete rekheche jere 
3
gopinath, mana je pagala mora
na mane sasana, sada acetana,
visaye ro'yeche ghora 
4
gopinath, hara je menechi ami
aneka jatana, hoilo bifala,
ekhano bharasa tumi 
5
gopinath, kemone hoibe gati
prabala indriya, bosi-bhuta mana,
na chare visaya-rati 
6
gopinath, hrdoye bosiya mora
manake samiya, laho nija pane,
ghucibe vipada ghora 
7
gopinath, anatha dekhiya more
tumi hrsikesa, hrsika damiya,
taro'he samsrti-ghore 
8
gopinath, galaya legeche phase
krpa-asi dhori', bandhana chediya,
vinode koroho dasa 

Gurudeva
1
gurudev! krpa-bindu diya, koro'ei dase,
trnapekha ati hina
sakala sahane, bala diya koro',
nija-mane sprha-hina 
2
sakale sammana korite sakati
deho' natha! jathajatha
tabe to' gaibo, hari-nama-sukhe
aparadha ha'be hata 
3
kabe heno krpa, labhiya e jana,
krtartha hoibe, natha!
sakti-buddhi-hina, ami ati dina,
koro' more atma-satha 
4
jogyata-vicare, kichu nahi pai,
tomara karuna - sara
karuna na hoile, kandiya kandiya,
prana na rakhibo ara

Manasa Deho Geha
1
manasa, deho, geho, jo kichu mor
arpilu tuwa pade, nanda-kisor! 
2
sampade vipade, jivane-marane
day mama gela, tuwa o-pada barane 
3
marobirakhobi - jo iccha tohara
nitya-dasa prati tuwa adhikara 
4
janmaobi moe iccha jadi tor
bhakta-grhe jani janma hau mor 
5
kita-janma hau jatha tuwa das
bahir-mukha brahma-janme nahi as 

bhukti-mukti-sprha vihina je bhakta
labhaite tako sanga anurakta 

janaka, janani, dayita, tanay
prabhu, guru, pati--tuhu sarva-moy 
8
bhakatvinoda kohe, suno kana!
radha-natha! tuhu hamara parana

Prasada Sevaya
1
bhai-re sarira abidya-jal,
jodendriya tahe kal,
jive phele visaya-sagore
ta'ra madhye jihwa ati, lobamoy sudurmati,
ta'ke jeta kathina samsare 
2
krsna baro doyamoy, koribare jihwa jay,
swa-prasad-anna dilo bhai
sei anna-mrta pao,
radha-krsna-guna gao,
preme dako caitanya-nitai

Kabe Ha'be Bolo
1
kabe ha'be bolo se-dina amar
(amar) aparadha ghuci', suddha name ruci,
krpa-bale ha'be hrdoye sancar 
2
trnadhika hina, kabe nije mani',
sahisnuta-guna hrdoyete ani'
sakale manada, apani amani,
ho'ye aswadibo nama-rasa-sar 
3
dhana jana ara, kobita-sundari,
bolibo na cahi deho-sukha-kari
janme-janme dao, ohe gaurahari!
ahaituki bhakti carane tomar 
4
(kabe) korite sri-krsna- nama uccarana,
pulakita deho gadgada bacana
baibarnya-bepathu ha'be sanghatana,
nirantara netre ba'be asru-dhar 
5
kabe navadwipe, suradhuni-tate,
gaura-nityananda boli' niskapate
naciya gaiya, beraibo chute,
batulera praya chariya bicar 
6
kabe nityananda, more kori'doya,
charaibe mora visayera maya
diya more nija- caranera chaya,
namera hatete dibe adhikar 
7
kinibo, lutibo, hari-nama-rasa,
nama-rase mati' hoibo bibasa
rasera rasika- carana parasa,
koriya mojibo rase anibar 
8
kabe jibe doya, hoibe udoya,
nija-sukha bhuli' sudina-hrdoya
bhakativinoda, koriya binoya,
sri-ajna-tahala koribe pracar 

  Bhoga-arati
1
bhaja bhakata-vatsala sri-gaurahari
sri-gaurahari sohi gostha-bihari,
nanda-jasomati-citta-hari 
2
bela-ho'lo, damodara, aisa ekhano
bhoga-mandire bosi' koraho bhojana 
3
nandera nidese baise giri-bara-dhari
baladeva-saha sakha baise sari sari 
4
sukta-sakadi bhaji nalita kusmanda
dali dalna dugdha-tumbi dadhi moca-khanda 
5
mudga-bora masa-bora rotika ghrtanna
saskuli pistaka khir puli payasanna 
6
karpura amrta--keli rambha khira-sara
amrta rasala, amla dwadasa prakara 
7
luci cini sarpuri laddu rasabali
bhojana korena krsna ho'ye kutuhali 
8
raidhikara pakka anna vividha byanjana
parama anande krsna korena bhojana 
9
chale-bale laddu khay sri-madhumangala
bagala bhajay ara deya hari-bolo 
10
radhikadi gane heri' nayanera kone
trpta ho'ye khay krsna jasoda-bhavane 
11
bhojanante piye krsna subasita bari
sabe mukha prakhaloy ho'ye sari sari 
12
hasta-mukha prakhaliya jata sakha-gane
anande bisraima kore baladeva-sane 
13
jambula rasala ane tambula-masala
taha kheye krsna-candra sukhe nidra gela 
14
bisalakha sikhi-puccha-camara dhulaya
apurba sayyaya krsna~ sukhe nidra jaya 
15
jasomati-ajna pe'ye dhanistha-anito
sri-krsna-prasada radha bhunje ho'ye prito 
16
lalitadi sakhi-gana avasesa paya
mane mane sukhe radha-krsna-guna gaya 
17
hari-lila ek-matra jahara pramoda
bhogarati gay thakur bhakativinoda

Jaya Radha-Madhava
(jaya) radha-madhava (jaya) kunja-bihari
(jaya) gopi-jana-vallabha (jaya) giri-vara-dhari
(jaya) jasoda-nandana, (jaye) braja-jana-ranjana,
(jaya) jamuna-tira-vana-cari 

Radha-Krsna Bol
1
'radha-krsna' bol bol bolo re sobai
(ei) sikha diya, sab nadiya
phirche nece' gaura-nitai 
2
(miche) mayer bose, jaccho bhese',
khaccho habudubu, bhai 
3
(jiv) krsna-das, e biswas,
korle to' ar duhkho nai
4
(krsna) bolbe jabe, pulak ha'be
jhorbe ankhi, boli tai 
5
('radha) krsna'bolo, sange calo,
ei-matra bhikha cai 
6
(jay) sakal bipod bhaktivinod
bole, jakhon o-nam gai

Suddha-bhakata
1
suddha-bhakata-carana-renu,
bhajana-anukula
bhakata-seva, parama-siddhi,
prema-latikara mula 
2
madhava-tithi, bhakti-janani,
jatane palana kori
krsna-basati, basati boli',
parama adare bori 
3
gaur amara, je-saba sthane,
koralo bhramana range
se-saba sthana, heribo ami,
pranayi-bhakata-sange 
4
mrdanga-badya, sunite mana
abasara sada jace
gaura-bihita, kirtana suni',
anande hrdoya nace 
5
jugala-murti, dekhiya mora,
parama-ananda hoya
prasada-seba korite hoya,
sakala prapanca jaya 
6
je-dina grhe, bhajana dekhi,
grhete goloka bha-ya
carana-sidhu, dekhiya ganga,
sukha sa sima paya 
7
tulasi dekhi', juraya prana,
madhava-tosani jani'
gaura-priya, saka-sevane,
jivana sarthaka mani 
8
bhakativinoda, krsna-bhajane,
anukula paya jaha
prati-dibase, parama-sukhe,
swikara koroye taha

Gaura-arati
1
jaya jaya goracander aratiko sobha
jahnavi-tata-vane jaga-mana-lolbha
jaga jana-mana-lobha
2
dakhine nitaicand, bame, gadadhara
nikate adwaita, srinivasa chatra-dhara 
3
bosiyache goracand ratna-simhasane
arati koren brahma-adi deva-gane 
4
narahari-adi kori' camara dhulaya
sanjaya-mukunda-basu-ghos-adi gaya 
5
sankha baje ghanta baje baje karatala
madhura mrdanga baje parama rasala
      sankha baja ghanta baje
      madhur madhur madhur baje 
6
bahu-koti candra jini vadana ujjvala
gala-dese bana-mala kore jhalamala 
7
siva-suka-narada preme gada-gada
bhakativinoda dekhe gorara sampada 

Sri Nama-kirtana
1
yasomati-nandana, braja-baro-nagara,
gokula-ranjana kana
gopi-parana-dhana, madana-manohara,
kaliya-damana-vidhana 
2
amala harinam amiya-vilasa
vipina-purandara, navina nagara-bora,
bamsi-badana suvasa 
3
braja-jana-palana, asura-kula-nasana,
nanda-godhana-rakhowala
govinda madhava, navanita-taskara,
sundara nanda-gopala 
4
jamuna-tata-cara, gopi-basana-hara,
rasa-rasika, krpamoya
sri-radha-vallabha, brndabana-natabara,
bhakativinod-asraya 

Ohe! Vaisnava Thakura
1
ohe! vaisnaba thakura, doyara sagara,
e dase koruna kori'
diya pada-chaya, sodho he amaya,
tomara carana dhori 
2
chaya bega domi, chaya dosa sodhi
chaya guna deho' dase
chaya sat-sanga, deho' he amare,
boshechi sangera ase 
3
ekaki amara, nahi paya bala,
hari-nama-sankirtane
tumi krpa kori: sraddha-bindu diya,
deho' krsna-nama-dhane 
4
krsna se tomara, krsna dite paro,
tomara sakati ache
ami to' kangala, 'krsna 'krsna 'boli',
dhai tava pache pache 

Vibhavari Sesa
1
vibhavari sesa, aloka-pravesa,
nidra chari' utho jiva
bolo hari hari, mukunda murari,
rama krsna hayagriva 
2
nrsimha vamana, sri-madhusudana,
brajendra-nandana syama
putana-ghatana, kaitabha-satana,
jaya dasarathi-rama 
3
yasoda dulala, govinda-gopala,
vrndavana purandara
gopi-priya-jana, radhika-ramana,
bhuvana-sundara-bara 
4
ravanantakara, makhana-taskara,
gopijana-vastra-hari
brajera rakhala, gopa-vrnda-pala,
citta-hari bamsi-dhari 
5
yoindra-bandana, sri-nanda-nandana,
braja-jana-bhaya-hari,
navina nirada, rupa manohara,
mohana-bamsi-bihari 
6
yasoda-nandana, kamsa-nisudana,
nikunja-rasa-vilasi
kadamba-kanana, rasa-parayana,
brnda-vipina-nivasi 
7
ananda-vardhana, prema-niketana,
phula-sara-jojaka kama
gopangana-gana, citta-vinodana,
samasta-guna-gana-dhama 
8
jamuna-jivana, keli-parayana,
manasa-candra-cakora
nama-sudha-rasa, gao krsna-jasa
rakho vacana mana mora 


 

index