SU CONTU 'E SA ILONZANA
 

 

 

 

 

 


Tottu su inŕre collěu dae sa endida de custu libreddu lu dammus in beneficenza po azzuŕre in su prozzettu ”Una isiňne de pache - liberamus sos pippios-sordados” (de sa Sierra Leone) iniziativa de “Pippios e pizzinnos po su Giubileo”.

 

 

Puitte amus fattu custu libreddu

Po c’arribbŕr’ a custu situ

Testu de carattere istoricu-scientificu

Sos contos chi poněant a timere

 

Sas raichinas de su contu

 

 

prima pazina